.......... קרן הגשמה - השקעה נדל"ן בארה"ב באמצעות תשקיף

זה הזמן להשקעה חכמה בנדל"ן

נותרו מקומות אחרונים להשקעה באמצעות תשקיף
בנדל"ן למגורים בפורטלנד, ארה"ב החל מ- 30,000 $

מקומות אחרונים להשקעה בתשקיף
בנדל"ן למגורים בפורטלנד, ארה"ב